O Fondu

Tech 4 Impact Fond je najnoviji i vrlo ambiciozan projekat Fondacije Mozaik. U fokusu su startup-i koji razvijaju ili koriste najmodernije tehnologije (poput umjetne inteligencije, blockchain-a ili kibernetičke sigurnosti) za rješavanje nekih od globalnih izazova obuhvaćenih UN ciljevima održivog razvoja (engl. SDGs).

Dosadašnje iskustvo

Tech 4 Impact Fond je nastao na rezultatima i naučenim lekcijama 1. fonda Fondacije Mozaik. Fond 1 je svoju investicijsku fazu kompletirao u februaru 2023. godine sa sljedećim rezultatima:

364

startup-a dobilo generalnu podršku

100

startup investicija s vlasničkim udjelom

71%

startup-a je preživjelo

3M

KM doprinosa prodaji

Startup podrška:


Mozaik startup studio korisnicima Tech 4 Impact Fonda pruža sveobuhvatnu podršku u fazama pokretanja, rasta i razvoja startup-a. Naša raznolika i iskusna grupa profesionalaca sa sobom donosi stručnost u području impakt poduzetništva (poveznica sa SDGs), poslovnog razvoja, finansija, prodaje, prikupljanja sredstava, analitike, inovacija, pravnih poslova, i sl.

Startup timovi dodatno dobivaju pristup jakoj domaćoj i međunarodnoj mreži poslovnih kontakata, mentora i investitora kako bismo ubrzali rast startup-a i osigurali da su svi aspekti poslovanja pokriveni adekvatnom ekspertizom. Ukratko, misija Mozaik startup studio tima je uspjeh naših poduzetnica i poduzetnika.

parallax background